Παιδιατρείο στην Καλαμαριά, Θεσ/νίκης
Nomen Architects