Επανασχεδιασμός όψεων και εσωτερικών χώρων σε διπλοκατοικίας του 1960 στο Βόλο
Nomen Architects