Χώρος γραφείων στη Χαλάστρα, Θεσ/νίκη
Nomen Architects