Προσθήκη και αποκατάσταση πέτρινης οικίας στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας
Nomen Architects