Διαμέρισμα στη Νίκαια της Γαλλίας
Nomen Architects