Κτίριο κατοικίας με ισόγειο κατάστημα στο Βόλο, Μαγνησία
Nomen Architects