Συγκρότημα κατοικιών στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας
Nomen Architects