Διαμέρισμα στο κέντρο, Θεσσαλονίκη
Nomen Architects