ΔΟΜΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Δημοσίευση του έργου Domain Carpets and More στο τεύχος βραβεία 2016 για τον έπαινο στην κατηγορία καλύτερου πρώτου έργου,νέου αρχιτέκτονα των ετών 2011-2015

ΔΟΜΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
SHARE ON
TWITTER PINTEREST
Nomen Architects