Residence in Retziki, Thessaloniki
Nomen Architects