Γραφεία Ευαγόρου στη Λευκωσία, Κύπρος
Nomen Architects