Πολυτελής κατοικία στην κεντρική Μακεδονία
Nomen Architects