Βρεφονηπιακός σταθμός και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δήμο Διονύσου - Συμμετοχή στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Arxellence
Nomen Architects