Συγκρότημα κατοικιών στην επέκταση Θέρμης , Θεσ/νίκη
Nomen Architects