Ισόγεια κατοικία στο Ποσείδι Χαλκιδικής
Nomen Architects