Χώρος γραφείων στη Θέρμη, Θεσ/νίκη
Nomen Architects